Wat doet een burgemeester?

Een burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden.

Gemeenteraad en college

Zo is de burgemeester onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad en staat dus ‘boven de partijen’. Hij of zij is lid van het college van burgemeester en wethouders. Komen de collegeleden er niet uit, dan heeft de burgemeester een doorslaggevende stem. De burgemeester moet zorgen voor een ‘goed bestuur'. Ook ziet hij of zij toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden.

Openbare orde en veiligheid

Daarnaast heeft de burgemeester eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij of zij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. De burgemeester is ook lid van het bestuur van de veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie, wannneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening.

Gezicht

Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.