Procedure

Hoe gaat de zoektocht en de benoeming van een nieuwe burgemeester in zijn werk?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

Bekijk de handige infographics (pdf, 780 KB) waarop de procedure wordt uitgelegd.

Profielschets

De gemeenteraad is aan zet om een profielschets op te stellen voor de nieuwe burgemeester. In een profielschets legt de gemeenteraad vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018). De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.

Selectie

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Deze commissie bespreekt de profielschets met de Commissaris van de Koning (Andries Heidema). Wanneer de profielschets definitief is, wordt de vacature uitgezet. De commissie bespreekt vervolgens met de Commissaris van de Koning welke kandidaten op gesprek mogen komen. Ook voert de commissie de selectiegesprekken. De selectie en voordracht van kandidaten vindt in beslotenheid plaats.