Installatie burgemeester Ron König Tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 6 juni wordt Ron König geïnstalleerd als burgemeester van Deventer. Na afloop van deze plechtigheid is er een feestelijke receptie, waar alle inwoners van Deventer welkom zijn om de burgemeester te ontmoeten en te feliciteren. <p>De installatie vindt plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering die om 19.00 uur start in de publiekshal van het Stadhuis. U kunt deze live volgen via de website <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live">https://deventer.raadsinformatie.nl/live</a>.</p> <h2>Installatie bijwonen</h2> <p>Er zijn plekken beschikbaar voor de bijzondere raadsvergadering. Wanneer u de installatie bij wilt wonen, kunt u vanaf donderdag 23 mei mailen naar <a href="mailto:kabinetszaken@deventer.nl">kabinetszaken@deventer.nl</a>. De eerste vijftig bewoners die hun interesse kenbaar maken, kunnen aanwezig zijn bij de installatie.</p> <h2>Receptie</h2> <p>Na afloop van de bijzondere raadsvergadering is er een feestelijke receptie in de publiekshal van het Stadhuis. Deze begint om 20.15 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.</p> <h2>Ron König</h2> <p>In april droeg de gemeenteraad van Deventer Ron König voor als kroonbenoemde burgemeester van Deventer. Op 10 mei werd bekendgemaakt dat de ministerraad de benoeming heeft overgenomen. Sinds juli 2018 is hij waarnemend burgemeester van Deventer.</p> 2019-05-22 12:47:45 +0200 2019-05-22 12:47:45 +0200 2019-05-22 12:47:45 +0200 Ron König voorgedragen als nieuwe burgemeester De gemeenteraad heeft woensdagavond 3 april 2019 Ron König voorgedragen als nieuwe burgemeester van Deventer. Ron König (54) is op dit moment waarnemend burgemeester in Deventer. <p>De commissie omschrijft Ron König als een empathisch en authentiek bestuurder, die door weet te pakken op momenten dat het nodig is. Iemand die vanuit zijn openheid mensen weet te verbinden. König geeft aan zich op korte termijn in Deventer te zullen vestigen en ook snel meer inwoners en instellingen te willen leren kennen.</p> <h2>Goede kandidaten</h2> <p>Onder de 30 sollicitanten bevonden zich, volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie,  kwalitatief goede kandidaten, met stevige ervaring binnen en buiten het openbaar bestuur. König voldeed volgens de raad uiteindelijk het beste aan het opgestelde profiel en de wensen van de Deventer inwoners. De vertrouwenscommissie heeft met plezier en in coöperatieve sfeer gewerkt aan de totstandkoming van deze aanbeveling.</p> <h2>Benoeming en installatie</h2> <p>De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt na besluitvorming in de Ministerraad de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Na het Koninklijk besluit is de benoeming definitief. Naar verwachting zal Ron König vervolgens in een installatieraad op 6 juni 2019 worden geïnstalleerd.</p> 2019-04-03 20:39:00 +0200 2019-04-03 20:39:03 +0200 2019-04-03 20:52:48 +0200 Gemeenteraad kiest 3 april nieuwe burgemeester Deventer In een besloten raadsvergadering op 3 april kiest de gemeenteraad wie de nieuwe burgemeester voor Deventer wordt. Hoewel het een voordracht is, wordt deze doorgaans overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken. De openbare bekendmaking volgt direct na de besloten vergadering. <p><span> </span></p> <p><span><span><span>30 personen hebben hun interesse voor het burgemeestersambt van Deventer kenbaar gemaakt. De Commissaris van de Koning heeft alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie besproken op potentiele benoembaarheid. Daarna is de vertrouwenscommissie aan het werk gegaan. In de besloten raadsvergadering van 3 april brengt de commissie hierover verslag uit met daarbij een aanbeveling.</span></span></span></p> <h2><span>Van twee kandidaten naar één burgemeester</span></h2> <p><span><span><span>De gemeenteraad is wettelijk verplicht om twee kandidaten aan te bevelen bij de minister. De raad geeft daar wel een volgorde bij: de nummer één wordt burgemeester. </span></span></span></p> <h2><span>Besloten</span></h2> <p><span><span><span>De volgordekeuze wordt gemaakt tijdens een besloten raadsvergadering op 3 april vanaf 19.00 uur, waar alleen de raadsleden, de griffier en de adviseur van de vertrouwenscommissie bij aanwezig zijn. Wat zich achter de gesloten deuren afspeelt, wordt niet bekendgemaakt. De identiteit van nummer twee blijft ook geheim.</span></span></span></p> <h2><span>Bekendmaking en beëdiging</span></h2> <p>De openbare bekendmaking volgt na de besloten vergadering. Dit zal naar verwachting om circa 20.30 uur zijn. Deze korte openbare raadsvergadering is ook te volgen via livestream.</p> <p>Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister van Binnenlandse Zaken de kandidaat voor bij de Koning. De formele beëdiging volgt naar alle waarschijnlijkheid op 6 juni a.s.</p> 2019-03-27 16:31:00 +0100 2019-03-27 16:31:54 +0100 2019-03-28 12:36:48 +0100 30 sollicitanten burgemeesterschap Deventer 30 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Deventer. Tussen de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen en 21 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar. <p><span><span> </span></span></p> <h2>Achtergrond sollicitanten</h2> <p>20 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 10 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Van 8 kandidaten is de politieke kleur niet bekend c.q. zijn geen lid van een partij, 7 kandidaten zijn lid van de PvdA, 5 van de VVD, 4 van het CDA, 3 van D66, 1 van GL, 1 van een lokale partij en 1 van 50Plus.</p> <h2>Vacature<br /></h2> <p>De sollicitatietermijn liep van 23 november tot 15 december. Het burgemeestersambt in Deventer is sinds 11 juli 2018 vacant door het vertrek van burgemeester Andries Heidema. Sindsdien neemt Ron König het ambt waar.</p> <h2>Hoe verder<br /></h2> <p>De gemeenteraad heeft op 21 november het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor.</p> <p>Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Deventer bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in mei 2019 kan beginnen.</p> 2018-12-19 16:45:00 +0100 2018-12-19 16:45:33 +0100 2018-12-19 16:46:54 +0100 Burgemeestersvacature Vacature burgemeester Deventer opengesteld. <p>De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester voor de gemeente Deventer. Klik hier om naar <a href="http://nieuweburgemeester.deventer.nl/documenten/vacature-burgemeester" title="Naar de burgemeestersvacature">de burgemeestersvacature</a> te gaan.</p> <p>Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999337 of via een e-mail naar <a href="mailto:burgemeesterszaken@overijssel.nl">burgemeesterszaken@overijssel.nl</a> </p> <p> </p> 2018-11-26 13:25:00 +0100 2018-11-26 13:25:54 +0100 2018-11-26 13:30:36 +0100 Profielschets burgemeester opgesteld De gemeenteraad heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld. <p><span><span><span>De gemeenteraad heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld. </span></span><span>In de profielschets legt de gemeenteraad vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. Het profiel gaat op een vijftal thema’s in, waarop nadrukkelijk de bijdrage van een burgemeester wordt gevraagd. </span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>“Deventer zoekt een nieuwe burgemeester, een bestuurder die doortastend en met durf eraan bijdraagt dat onze gemeente een volgende stap zet. In het benutten van economische mogelijkheden, in het verbinden van mensen, maar ook in het veilig samenleven en in bestuurlijke samenwerking”. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gingen de commissieleden het gesprek aan met heel veel mensen uit de Deventer samenleving. Ook lieten 1.659 inwoners hun mening horen via <span> </span>vragenlijsten. Alle input heeft als basis gediend voor de profielschets. Een samenvatting van de burgemeesterspeiling is in de profielschets opgenomen. </span></p> <p> <p><span>In de raadsvergadering van 21 november wordt de profielschets besproken. U kunt deze vergadering bijwonen of volgen via de livestream: </span><a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live"><span><span>https://deventer.raadsinformatie.nl/live</span></span></a><span>. </span></p> <p> </p> </p> <p> </p> 2018-11-12 15:05:56 +0100 2018-11-12 15:05:56 +0100 2018-11-12 15:05:56 +0100 Vragenlijst 1.659 ingevuld Tussen 10 en 30 september konden inwoners van Deventer via een korte vragenlijst hun mening geven over de nieuwe burgemeester. De vragenlijst werd 1.659 keer ingevuld. Veel genoemde vaardigheden zijn verbinden, daadkrachtig en betrokken. <p><span>Op dit moment stelt de vertrouwenscommissie (i.o.) de vacaturetekst op. Eerder voerde de commissie, bestaande uit gemeenteraadsleden, gesprekken met inwoners, bedrijven en verenigingen. De belangrijkste genoemde eigenschappen zullen een plek krijgen in het profiel. Veel genoemde vaardigheden zijn verbinden, daadkrachtig en betrokken.</span></p> <p><span></span></p> <p><span><span> </span>“Het is fantastisch dat bijna 1700 mensen en organisaties de moeite hebben genomen om te reageren”; aldus Lars Wuijster. “De commissie wil iedereen hiervoor bedanken, we zijn blij met zo’n grote betrokkenheid”.</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Veruit de meeste respondenten geven aan dat zij graag een burgemeester hebben die gemakkelijk met allerlei mensen omgaat, die benaderbaar is en een goed inlevingsvermogen heeft. Daarnaast zou diegene bij voorkeur een empathisch persoon zijn die goed kan luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden. Iemand die boven de partijen staat en samenwerking weet te stimuleren en daarbij ondernemers, investeerders en creatieve mensen weet te interesseren voor Deventer. </span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>In de raadsvergadering van 21 november zal de profielschets worden besproken en vastgesteld. Dan zal ook de hele rapportage van de vragenlijst op de website </span><span>worden geplaatst.</span></p> 2018-10-11 13:23:35 +0200 2018-10-11 13:23:35 +0200 2018-10-11 13:23:35 +0200 Raadsleden met samenleving in gesprek over nieuwe burgemeester Dinsdagavond 18 september vond in het stadhuis een breed gesprek plaats tussen raadsleden en samenleving over de rollen en gewenste competenties van een nieuwe burgemeester voor Deventer. <p>Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, zorg, sport, bestuur, veiligheid,  verschillende wijken en diverse verenigingen deelden wat zij belangrijk vinden in het profiel voor een nieuwe burgemeester.</p> <p>In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.</p> <h2>In gesprek</h2> <p>Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen gewenst zijn. Raadsleden gingen hiervoor in gesprek met 42 genodigden. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van sport- en andere verenigingen, de Wijken, zorg en onderwijs, een korpschef van de politie en bestuurders uit de regio.</p> <h2>Vragenlijst</h2> <p>Inwoners van Deventer kunnen van 10 tot en met 30 september hun mening geven over de nieuwe burgemeester door het invullen van een korte <a href="http://nieuweburgemeester.deventer.nl/vragenlijst-burgemeester" title="Naar de vragenlijst">vragenlijst</a>. </p> <h2>Profielschets</h2> <p>Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.</p> 2018-09-26 12:18:20 +0200 2018-09-26 12:18:20 +0200 2018-09-26 12:18:20 +0200 Deventer zoekt een nieuwe burgemeester De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is van start gegaan. De gemeenteraad is aan zet om een profielschets op te stellen. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. <p>In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.</p> <p>Voor de hele <a href="http://nieuweburgemeester.deventer.nl/procedure" title="Naar informatie over de procedure">procedure</a> stelt de raad een vertrouwenscommissie aan. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018).<br />De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.</p> <h2>In gesprek</h2> <p>Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gaan de commissieleden op 18 september het gesprek aan met diverse functionarissen en stakeholders. Dit zijn mensen die samenwerken met de burgemeester bijvoorbeeld rondom veiligheid, gezondheid of regionaal bestuur. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers vanuit cultuur, het onderwijs en de wijken.</p> <h2>Profielschets</h2> <p>Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.</p> <h2>Vacature</h2> <p>Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open, op advies van de Commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.</p> 2018-09-13 16:46:38 +0200 2018-09-13 16:46:39 +0200 2018-09-13 16:46:39 +0200 1e vergadering König als waarnemend burgemeester Waarnemend burgemeester Ron König werd woensdag 11 juli 2018 hartelijk welkom geheten door de gemeenteraad van Deventer. Nadat hij de burgemeestersketen en de voorzittershamer ontving, zat hij de raadsvergadering voor. <p>König: “Ik ben allerhartelijkst ontvangen in Deventer en deze 1e kennismaking smaakt naar meer.”</p> <h2>Benoeming wethouders en raadsleden</h2> <p>De 1e taak van de waarnemend burgemeester was het beëdigen van de nieuwe wethouders. Dat zijn Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Carlo Verhaar (GroenLinks), Thomas Walder (D66) en Frits Rorink (CDA). Met de benoeming van de wethouders ontstonden er 2 vacatures in de gemeenteraad, die dezelfde avond ingevuld zijn door Bert Roetert (Gemeentebelang) en Marco Harps (PvdA).</p> <h2>Tot begin 2019</h2> <p>Ron König was voorheen wethouder van Arnhem en Rheden. Hij werd maandag 9 juli op het Provinciehuis in Zwolle geïnstalleerd en woensdagavond 11 juli welkom geheten tijdens de gemeenteraadsvergadering in Deventer.</p> <p>De burgemeestersfunctie is openstaand vanwege het vertrek van burgemeester Andries Heidema, die als Commissaris van de Koning in Overijssel werd benoemd. König blijft waarschijnlijk tot begin 2019 aan als waarnemend burgemeester. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen in Deventer.</p> <h2>Achtergrond König</h2> <p>Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt.</p> <p>Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interimmanager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.</p> 2018-07-12 00:00:00 +0200 2018-08-20 16:18:32 +0200 2018-08-20 16:20:18 +0200 Ron König waarnemend burgemeester in Deventer Ron König wordt per 11 juli 2018 benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Deventer. Dat maakte Commissaris van de Koning Boele Staal vanmorgen bekend tijdens de bijeenkomst voor nieuwe colleges van B&W in Overijssel. König was eerder namens D66 wethouder in Rheden en Arnhem. <p>Ron König wordt door de Commissaris van de Koning op het provinciehuis beëdigd en begint op 11 juli met zijn werkzaamheden.</p> <h2>Waarnemend burgemeester</h2> <p>Andries Heidema is per 11 juli benoemd als Commissaris van de Koning in Overijssel. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft Commissaris van de Koning Boele Staal besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen. Dit is naar verwachting tot begin 2019. Dit besluit is tot stand gekomen in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het College van B&amp;W van Deventer. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen.</p> <h2>Achtergrond König</h2> <p>Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt. Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als de afgelopen jaren ook in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interim manager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.</p> 2018-06-14 00:00:00 +0200 2018-08-20 16:06:59 +0200 2018-08-20 16:23:44 +0200