30 sollicitanten burgemeesterschap Deventer

30 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Deventer. Tussen de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen en 21 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar.

Thumbnail

Achtergrond sollicitanten

20 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 10 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Van 8 kandidaten is de politieke kleur niet bekend c.q. zijn geen lid van een partij, 7 kandidaten zijn lid van de PvdA, 5 van de VVD, 4 van het CDA, 3 van D66, 1 van GL, 1 van een lokale partij en 1 van 50Plus.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 23 november tot 15 december. Het burgemeestersambt in Deventer is sinds 11 juli 2018 vacant door het vertrek van burgemeester Andries Heidema. Sindsdien neemt Ron K├Ânig het ambt waar.

Hoe verder

De gemeenteraad heeft op 21 november het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor.

Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Deventer bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in mei 2019 kan beginnen.