Profielschets burgemeester opgesteld

De gemeenteraad heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld.

Thumbnail

De gemeenteraad heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester opgesteld. In de profielschets legt de gemeenteraad vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. Het profiel gaat op een vijftal thema’s in, waarop nadrukkelijk de bijdrage van een burgemeester wordt gevraagd.

“Deventer zoekt een nieuwe burgemeester, een bestuurder die doortastend en met durf eraan bijdraagt dat onze gemeente een volgende stap zet. In het benutten van economische mogelijkheden, in het verbinden van mensen, maar ook in het veilig samenleven en in bestuurlijke samenwerking”.

Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gingen de commissieleden het gesprek aan met heel veel mensen uit de Deventer samenleving. Ook lieten 1.659 inwoners hun mening horen via  vragenlijsten. Alle input heeft als basis gediend voor de profielschets. Een samenvatting van de burgemeesterspeiling is in de profielschets opgenomen.

In de raadsvergadering van 21 november wordt de profielschets besproken. U kunt deze vergadering bijwonen of volgen via de livestream: https://deventer.raadsinformatie.nl/live.