Deventer zoekt een nieuwe burgemeester

Informatie over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Deventer.

In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.

Procedure

Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen de nieuwe burgmeester moet hebben. Voor de hele procedure stelt de raad een vertrouwenscommissie aan. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018). De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.

Samenleving

Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gingen de commissieleden op 18 september het gesprek aan met diverse functionarissen. Tussen 10 en 30 september lieten 1659 inwoners hun mening horen via een korte vragenlijst.

Profielschets

Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken. 

Vacature

Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open, op advies van de Commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Infographic procedure

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol. Lees meer over de procedure in de infographic (pdf, 780 KB).